Aasta koer 2018 konkurss

ELRÜ kuulutab välja Aasta koer 2018 konkursi. Ootame avaldusi ja lisadokumente hiljemalt 18.märtsiks 2019.a.
ELRÜ Aasta Koera konkursi eesmärgiks on tunnustada näituste, tõuomaste katsete ja töökatsete valdkondade parimaid labradori retriivereid.

Konkursil võivad osaleda labradori retriiveri tõugu koerad, kelle tulemused on saadud EST-registris olles ja kelle vähemalt üks omanik on ELRÜ liige. Arvesse lähevad nii Eestis kui ka teistes FCI riikides arvestusperioodi jooksul toimunud näitustel, ametlikel katsetel, võistlustel ja eksamitel saavutatud tulemused. Igas võistluskategoorias läheb arvesse kuni 6 parimat tulemust ning üks koer saab osaleda mitmes võistlusklassis.

Eestis saadud tulemuste arvestust peab ELRÜ automaatselt vastavalt EKL näituste ning katsete ja jahikatsete andmebaasis esitatud tulemustele.

Eestis 2018.a saadud tulemuste punktiarvestus 28.02.2019 seisuga:

Teistes FCI riikides saadud tulemuste puhul automaatset arvestust ei toimu, vaid koera omanik peab esitama kirjelduslehe koopia.

Olulised sammud

  1. Koera omanik kontrollib oma koera Eestis saadud tulemuste punktide arvestust. Juhul, kui koera tulemus puudub eelpool tootud tabelist või on vigane, esitab omanik konkreetse tulemuse kirjelduslehe koopia.
  2. Teistes FCI riikides saadud tulemuste puhul esitab omanik kirjelduslehe koopia.
  3. Konkursil osalemiseks peab koera omanik esitama avalduse või kinnitama osalemist e-kirja teel.
  4. Avaldus ja lisadokumendid tuleb esitada ELRÜ juhatuse e-maili aadressil: juhatus@labrador.ee
  5. Dokumentide esitamistähtajaks on 18.03.2019.

Autasustamine

Aasta parimad kuulutatakse välja hiljemalt 31.03.2019 ning avaldatakse ELRÜ kodulehel ning Facebooki lehel. Autasustamine toimub ELRÜ mitteametlikul näitusel Springshow 2019.