ELRÜ üldkoosolek

ELRÜ üldkoosolek toimub pühapäeval 2.veebruaril 2020.a algusega kell 13 kohvikus Sesoon (Kotzebue 18, Tallinn). 

Koosoleku päevakord:

 1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
 2. Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte lugeja valimine
 3. Juhatuse esimehe sõnavõtt
 4. Revidendi sõnavõtt
 5. 2018.a tegevus- ja aastaaruande kinnitamine
 6. 2019.a tegevus- ja aastaaruande kinnitamine
 7. Juhatuse tagasikutsumine
 8. Uue juhatuse valimine
 9. Revidendi valimine
 10. Ühingu näituste korraldamise koordineerija, tõu- ja jahikatsete koordineerija ning aretustöö koordineerija valimine
 11. Vaba arutelu
 12. Koosoleku lisamaterjalid saadame liikmetele hiljemalt 1 nädal enne koosolekut.

  Kuna sel korral toimub ELRÜ uue juhatuse valimine, on iga liikme hääl oluline. Seega juhul, kui teil ei ole võimalik koosolekul osaleda, palume volitada kirjalikult mõnda teist ühingu liiget. Volikirja leiate siit. ELRÜ põhikirja kohaselt saab üks ELRÜ liige volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni nelja ELRÜ liiget.