ELRÜ üldkoosolek

ELRÜ üldkoosolek toimub esmaspäeval 28.juunil 2021.a algusega kell 18 Eesti Kennelliidu saalis Alajaama 8, Tallinn.

Koosoleku päevakord:

 1. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine
 2. Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte lugeja valimine
 3. Juhatuse esimehe sõnavõtt
 4. Revidendi sõnavõtt
 5. 2020.a tegevus- ja aastaaruande kinnitamine
 6. 2021.a toimunud ja tulevaste ürituste ülevaade
 7. Labradori retriiverite erinäituse statuudi muutmine
 8. Juhatuse tagasikutsumine
 9. Uue juhatuse valimine
 10. Revidendi valimine
 11. Ühingu näituste korraldamise koordineerija, tõu- ja jahikatsete koordineerija ning aretustöö koordineerija valimine
 12. Vaba arutelu

Koosoleku lisamaterjalid saadame liikmetele hiljemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist.
Kuna sel korral toimub ELRÜ uue juhatuse valimine, on iga liikme hääl oluline. Seega juhul, kui teil ei ole võimalik koosolekul osaleda, palume volitada kirjalikult mõnda teist ühingu liiget. Volikirja leiate siit. ELRÜ põhikirja kohaselt saab üks ELRÜ liige volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni nelja ELRÜ liiget.