MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühingu üldkoosolek.Kõik

Hea labradori ühingu liige!
Anname teada, et 22. septembril 2022 algusega kell 19:00 Tallinnas, Eesti Kennelliidu
saalis (Alajaama 2) toimub MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühingu
üldkoosolek.Kõik liikmed on teretulnud!
Päevakord:
1. Juhatuse esinaise sõnavõtt. Ülevaade 2021. aastast.
2. Revisjonikomisjoni aruanne.
3. Majandusaasta 2021. aruande kinnitamine.
4. Käesoleva 2022. tegevused:
– erinäitus – tutvustab Jevgenija Kravtšenko;
– muudatused erinäituse statuudis – tutvustab Maria Kappi;
– koolitused, katsed, jne…
5. Liikmemaks ja tasumise kord;
6. WEB-lehe ja teiste resurside areng;
7. Tegevusplaanid aastaks 2023;
8. Vaba arutelu.
Kui Teil pole võimalik üldkoosolekust osa võtta, palume volitada ühingu liiget, kes
kindlasti osaleb. Volituse blanketi lisatud manusena.
Palume blanketti täita, allkirjastada digitaalselt ning saata
aadressil juhatus@labrador.ee hiljemalt koosoleku alguseks või allkirjastada paberil ja
toimetada originaal koosolekule. Arvesse lähevad vaid allkirjastatud volitused.
Kohtumiseni!
MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühingu
juhatus