Harrastused

Labradori retriiver on väga mitmekülgne koer, kes sobib suurepäraselt nii perekoeraks kui ka jahi- ja töökoeraks. Retriiveri omamisel peab arvestama, et tegemist on aktiivse koeraga, kes vajab nii füüsilist liikumist kui ka ajutreeningut.

Labradori retriiveri tõuomaseks ülesandeks on leida ja jahimehele kätte tuua haavatud või surnud jahisaak. Retriiverid on suureks abiks linnu- ja väikeuluki jahil ning oma hea haistmise tõttu kasutatavad ka verejäljel. Lisaks jahil käimisele on võimalik osaleda tõuomastel katsetel – retriiverite tõukatsel, retrivierite tõuomasel tasemekatsel ja retriiverite working testil. Loe lähemalt tõukatsest ja tasemekatsest.

Labradoriga on võimalik osaleda ka kõigile jahikoertele mõeldud jahikatsetel – Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine veelindude leidmisel (veelinnukatse), Linnukoerte jahiomaduste kindlakstegemine metslindude leidmisel (metslinnukatse) ja Jahiomaduste kindlaks tegemine 500 m-600 m pikkusel kunstlikul verejäljel.

Tõukohase katse läbimine on vajalik ka Eesti Välimikutšempioni tiitli kinnitamiseks, milleks lähtuvalt EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudile sobivad:

  • sooritatud retriiverite tõukatse saagiga,
  • sooritatud retiiverite tõukatse dummydega,
  • veelinnukatsel vähemalt III järk või
  • metslinnukatsel vähemalt III järk.

Labradorid on edukad ka teistel koolitusaladel nagu sõnakuulelikkus, kuulekus, agility, pääste, veepääste. Labradore kasutatakse ka pimedate juhtkoertena, teraapiakoerana ning ka narko- ja pommikoerana.

Täiendav info:

Ühingu katsete ja koolituste koordinaatoriks on Reeli Kuhi-Thalfeldt, e-mail: too@labrador.ee.