Koolitused

Kevaditi ja sügiseti on toimumas on tõuomaste katsete treeninguid. Treeneriks on Reeli Kuhi-Thalfeldt.

Treeningud sobivad valmistumiseks retriiverite tõukatseks, tasemekatseks, veelinnukatseks ning jahiks. Tegemist on individuaaltreeninguga (st korraga teeb trenni vaid üks koer) ning üks trennikord kestab 30-45 minutit. Seetõttu saab treeningpäeval osaleda kokku vaid 5-6 koera.

Koolituse sisu:

  • harjutused dummydega – hoidmine, loovutamine jne
  • otsing maastikult
  • veetöö
  • jäljetöö
  • tutvumine saagiga

Edasijõudnutele:

  • juhtimisharjutused – suundade õpetamine, peatamine
  • markeerimisharjutused
  • vilekäsklused
  • harjutused erinevates maastikes

Asukoht:

Trennid toimuvad erinevates kohtades Tallinna ümbruses (Vääna, Männiku, Klooga). Erinevate treeningkohtade kasutamise eesmärgiks on harjutada koera töötama erinevates maastikes. Heade treeningkoha soovituste korral on võimalik trenne läbi viia ka mujal.

Lisainfo ja treeningutele registreerumine: Reeli Kuhi-Thalfeldt, tel.51 86 241, too@labrador.ee.
Registreerumiseks palun saatke koerajuhi nimi ja tel.nr., koera tõug, nimi ja vanus. Andke ka kindlasti teada millised on koera eelnevad oskused ning mida soovite harjutada.

Treeneri tutvustus:

Olen retriiverite koolitamisega tegelenud alates aastast 2006 ning olen läbinud retriiverite koolitaja kursuse oktoobris 2007 ning EKL-i koerte koolitaja ja katsekohtunike baaskursuse septembris 2014. Retriiverite tõuomaste katsete koolitusi olen korraldanud alates 2008.aastast. Koolitustel olen kokku puutunud kõigi retriiveri tõugude esindajatega peale Chesapeake bay retriivereri, kuid enim kogemust on mul labradori retriiverite ja kuldsete retriiverite koolitamises. Koeri koolitan peamisest Harjumaal, aga olen koolitamas käinud ka Läänemaal ja Tartumaal. Minu treeningutel osalenud koertest on paljud sooritanud retriiverite tõukatse ning mõned neist on olnud edukad ka retriiverite tasemekatsel ning jahikatsetel.

Kodus on mul hetkel 3 labradori, kes käivad jahimehest abikaasaga linnujahil ning vanematel koertel on ka tulemused nii retriiverite tõukatselt, tasemekatselt kui ka erinevatelt jahikatsetelt (veelinnukatse ja verejälg). Seetõttu oman väga laia ülevaadet retriiverile esitatavatest nõuetest erinevates jahi- ja katseolukordades ning selleks vajalikust koolitusest.

2011.a ilmus ajakirjas „KOER“ minu poolt kirjutatud kolmeosaline artiklite seeria retriiverite tõuomastest katsetest ja nendeks koolitamisest. Lisaks olen korraldanud ametlikke tõu- ja tasemekatseid ning mitteametlikke harjutuskatseid, samuti ühe veelinnukatse. Mul on olnud võimalus ka mitmel harjutuskatsel olla kohtuniku rollis.

Ootan kõiki tublisid labradore treeningutele!