Ühing

Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing (ELRÜ) ühendab isikuid, kelle tegevus või huvid on seotud labradori retriiveri tõugu koertega.

Ühing loodi 22.juunil 2014.a ning kanti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 13.augustil 2014.a. Alates 14.augustist 2014.a on Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing Eesti Kennelliidu liige.

ELRÜ eesmärgiks on kaasa aidata labradori retriiveri tõugu koerte kasvatamisele, aretamisele ja pidamisele ning ühendada ja esindada labradori retriiveritega seotud isikuid. Ühing korraldab erinäitusi, retriiverite tõuomaseid katseid ja koolitusi ning muid üritusi.

ELRÜ tegevusalad on põhikirja kohaselt:

  • aretustöö ja tõuomaste katsete koordineerimine.
  • pärilike haiguste statistika koostamine.
  • labradori retriiveri tõugu koertega seonduva teabe kogumine ja levitamine oma liikmetele ja teistele huvilistele.
  • näituste, võistluste, koolituste, testide, katsete ja muude ürituste korraldamine.
  • kontaktide loomine ja hoidmine EKL-i ja teiste tõuühingutega ning väliskontaktide sõlmimine.