Liikmeks astumine

ELRÜ liikmed võivad olla füüsilised ja Eestis registreeritud juriidilised isikud, kes tunnustavad ELRÜ põhikirja.

Tõuühingu liikme eelised:

  1. Võimalus osaleda ELRÜ näitustel, katsetel, koolitustel, loengutel jt üritustel soodushinnaga.
  2. Võimalus osaleda ka teiste retriiverite tõuühingute poolt korraldatud üritustel soodushinnaga.
  3. Võimalus kaasa lüüa ELRÜ ürituste korraldamisel.
  4. Võimalus esitada oma koer ELRÜ Aasta koera valimise konkursile.
  5. Võimalus reklaamida  oma kennelis sündinud labradori retriiveri pesakonda ELRÜ kodulehel ja Facebooki lehel.
  6. Võimalus kaasa rääkida labradori tõu ning tõuühingu arengu olulistes küsimustes.

ELRÜ liikmeks astumiseks tuleb:

  1. Esitada kirjalik liikmeks astumise avaldus.

  2. Tasuda liikmeks astumisega seotud maksed MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing arvelduskontole EE742200221060278981 Swedbank.

  3. Saata digitaalselt allkirjastatud avaldus ja maksekorralduse koopia e-maili aadressil: juhatus@labrador.ee või posti teel Ihita tee 3, Kaberneeme küla, Jõelähtme vald, 74211 Harjumaa.

ELRÜ sisseastumismaks on 5€ ja ELRÜ aastamaks 10€.

Liikmemaksu tasumist arvestatakse kalendriaasta põhiselt. Olenemata liikmest astumise kuupäevast tuleb aastamaks tasuda kogu aasta eest. Iga aasta alguses tasutakse aastamaks täissummas.

Liikmeks vastuvõtmise otsustab ELRÜ juhatus. Juhatusel on õigus sisseastujat liikmeks mitte vastu võtta andes 14 päeva jooksul kirjaliku vastuse e-kirja või lihtkirja teel koos põhjendusega ning tagastades liikmeks astumisega seotud maksed.

Liikmemaksu tasumata jätmisel jooksva aasta 1. veebruariks võib juhatus liikme ühingust välja arvata.

Juuniorliikmelisus

ELRÜ juhatus võttis 24.11.2015 vastu ELRÜ juuniorliikmeks saamise tingimused: Juuniorliige on kuni 18-aastastane isik, kelle vähemalt üks vanematest on ELRÜ liige. Juuniorliikmel ei ole hääleõigust ega aastamaksu kohustust, kuid talle rakenduvad ELRÜ liikme soodustused.

Ühingu liikmed seisuga 01.05.2022

Britta Puusepp
Inna Metsalu
Šois Marek
Pille-Riin Sepp
Svetlana Hartšenko
Reeli Kuhi-Thalfeldt
Kätlin Kulm
Natalja Stankevitš
Anneli Ilumets
Mirjam Frey
Maarika Lauringson
Gustav Lauringson
Jelena Vasjutina
Jevgenia Kravtšenko
Maria Kappi
Spartak Kappi
Aleksander-Mark Kappi
Taavi Raun
Kätlin Kullerkupp